CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przepisy techniczno – budowlane nakładają na budynek, w tym jednorodzinny coraz ostrzejsze wymogi dotyczące współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę U i zapotrzebowania na energię pierwotną Ep. Wymogi dotyczące współczynników przenikania ciepła i zużycia energii pierwotnej zaostrzają się sukcesywnie od 2014. Kolejne zmniejszone wielkości U i Ep zaczną obowiązywać po 2017, a następnie po 2021 r.

Obliczenia współczynników U i Ep zawarte są w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku, obowiązkowo sporządzanej na etapie projektu budowlanego.

Poniżej znajdują się informacje na temat zawartości projektowanej charakterystyki energetycznej i wniosków jakie można wyciągnąć z obliczonych wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową Eu, energię końcową Ek i energię pierwotną Ep. W zakładce Tabele współczynników U i Ep znajdują się wartości współczynników wymagane dla budynków oddawanych do użytkowania obecnie oraz po 2017 i 2021 r.

W dalszej kolejności opisane są sposoby obniżenia zapotrzebowania na energię budynków oraz wyjaśnienie, które współczynniki warto obniżać ze względów ekonomicznych, a które wyłącznie ze względów ekologicznych, czyli dla spełnienia współczynnika energii pierwotnej Ep.

Na końcu wymienione są dostępne źródła odnawialnej energii (OZE) z krótkim komentarzem dotyczącym opłacalności ich zastosowania.

Jakie informacje zawiera projektowana charakterystka energetyczna i które wskaźniki świadczą o energooszczędnym budynku?

Tabele współczynników U i Ep obowiązujących obecnie oraz po 2017 i 2021 r.

W jaki sposób zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię: co oznaczają współczynniki Eu i Ek ?

Czy wystarczy energooszczędny budynek ze sprawnym systemem grzewczym, aby spełnić wymóg Ep ?


Oferteo: Najlepsi 2017 Gliwice
Oferteo: Najlepsi 2017 Ruda Śląska