NOWOŚCI W PRAWIE BUDOWLANYM

Na przełomie czerwca i lipca 2015 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy prawa budowlanego dopuszczające budowę budynku jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Niestety nie wszystkie budowy budynków jednorodzinnych zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia. Przed budową domu warto zorientować się w jakim przypadku można skorzystać z uproszczonej procedury i uświadomić sobie jakie ograniczenia wynikają z wyboru zgłoszenia zamiast pozwolenia. Informacje na ten temat znajdują się poniżej w punkcie dotyczącym porównania obu procedur.

Kolejną zmianą, jaką wniosła nowelizacja prawa jest możliwość wyboru procedury pomiędzy zgłoszeniem a pozwoleniem dla obiektów nie wymagających pozwolenia. Do czasu zmiany w przepisach nie można było żądać decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji zakwalifikowanych zgodnie z prawem do katalogu nie wymagających pozwolenia. Niejednokrotnie stanowiło to problem dla inwestycji dofinansowywanych lub kredytowanych, np. budowy boiska, dla którego warunkiem dofinansowania było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas gdy zgodnie ze starym prawem budowlanym była to inwestycja, dla której przewidziano wyłącznie tryb zgłoszenia.

Dużym ułatwieniem zwłaszcza dla Inwestora indywidualnego planującego budowę domu jest zwolnienie z pozwolenia i projektu budowlanego dla niewielkich obiektów towarzyszących zabudowie jednorodzinnej, a także dla wielu popularnych robót budowlanych. Na końcu rozdziału zamieszczone są listy obiektów i robót: nadal wymagających pozwolenia; uprawnionych do zgłoszenia z projektem budowlanym; wymagających samego zgłoszenia bez projektu; zwolnionych z wszelkich procedur.

Czy budynek jednorodzinny „na zgłoszenie” wymaga projektu budowlanego ? czy nowe prawo ograniczyło zakres projektu ?

Kiedy można skorzystać z „procedury zgłoszenia z projektem”?

Co oznacza „obszar oddziaływania obiektu” i jaki ma wpływ na procedurę administracyjną ?

Którą procedurę wybrać dla budowy domu: „zgłoszenie z projektem”, czy pozwolenie na budowę ?

Które inwestycje wymagają pozwolenia na budowę, które można zgłosić z projektem, dla których wystarczy zwykłe zgłoszenie, a dla których nie wymagane są żadne procedury ?

Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie z projektem

Zgłoszenie bez projektu

Inwestycje bez zgłoszenia


Oferteo: Najlepsi 2017 Gliwice
Oferteo: Najlepsi 2017 Ruda Śląska